qui định và hình thức thanh toán

1. Phương thức giao hàng – Trả tiền mặt

ecosunpharma.com áp dụng hương thức giao hàng – Trả tiền mặt áp dụng đối với tất cả khách hàng thông qua đơn vị vận chuyển trung gian do chính Ecosun Pharma chỉ định.

Khách hàng có thể đặt hàng thông qua hotline, hoặc website. Chúng tôi sẽ có nhân viên gọi điện thoại xác nhận đơn hàng và hình thức vận chuyển

Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra và ký vào biên bản nhận hàng trước khi thanh toán đầy đủ giá trị đơn hàng

2. Phương thức thanh toán trả tiền trước

Đây là hình thức thanh toán Ecosun Pharma ít khi áp dụng, chỉ sử dụng trong một vài trường hợp đặc biệt.

Khi khách hàng nằm trong trường hợp đặc biệt xảy ra, khách hàng có trách nhiệm chuyển tiền/ chuyển khoản vào TK cụ thể của Ecosun Pharma sau khi được bộ phận CSKH cung cấp thông tin về số TK. Sau khi nhận được thông báo từ phía ngân hàng Ecosun Pharma sẽ báo lại ngay cho khách hàng

Trong trường hợp khách hàng gặp sai sót trong quá trình chuyển khoản hoặc sai sót thông tin tài khoản Ecosun Pharma hoàn toàn không chịu trách nhiệm